O programie

Dzięki Programowi Polska Bezgotówkowa mikro i mali przedsiębiorcy mogą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych za swoje towary i usługi za darmo przez 12 miesięcy.

Celem Programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych dla obywateli poprzez zrównanie ich dostępności z płatnościami gotówkowymi, obejmujące wsparcie rozwoju sieci akceptacji w Polsce. Ideą Programu jest stworzenie instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, którzy do tej pory nie zapewniali w swoich placówkach handlowych możliwości realizacji płatności bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi. Celem Programu jest obniżenie barier wejścia do systemu płatności bezgotówkowych związanej z ceną zakupu / dzierżawy urządzenia, wyposażenia do akceptacji tego typu płatności oraz opłat transakcyjnych

Polska Bezgotówkowa Spot Reklamowy